Pullen vliegen uit broedkorven bij Kasteel Amerongen


In een van de door de Jagersvereniging geplaatste broedkorven bij Kasteel Amerongen is het nest uitgevlogen. In zeven dagen tijd werden er maar liefst twaalf eieren gelegd in de korf. In de totaal 12 broedkorven die geplaatst waren bij Kasteel Amerongen waren er 9 aangenomen.Dit jaar deed de Jagersvereniging in samenwerking met Europese Waterfowlers Network onderzoek naar het nestsucces van de wilde eend in broedkorven en hooirollen. Het doel van dit netwerk is samenwerken voor het behoud en beheer van diverse ganzen- en eendensoorten. Internationale samenwerking op de trekroutes van vogelsoorten is belangrijk, want wat er in Finland gebeurt met een vogelsoort kan effecten hebben in een ander land en kan raakvlakken hebben t.a.v. uitvoering van jacht.


Aanleiding voor dit onderzoek?


Ondanks dat de wilde eend nog steeds één van de meest voorkomende watervogels is, is er in Nederland een daling in aantallen broedparen te zien. Uit eerder onderzoek van Sovon blijkt dat de lage kuikenoverleving een waarschijnlijke oorzaak is van de afname.

Op het moment gaat minstens 60% van de natuurlijke nesten verloren. Door hierop in te spelen met kunstnesten denken we dit percentage drastisch te kunnen verlagen. Van oudsher plaatsen jagers broedkorven voor de wilde eend. Uit ervaring blijkt dat de wilde eend graag de kunstnesten opzoekt, omdat de boven het water gelegen kunstnesten een goede bescherming bieden tegen predatoren en slechte weersomstandigheden.


Sinds 2020 roept de Jagersvereniging leden op broedkorven en hooirollen te plaatsen. Gedurende het seizoen worden deze in de gaten gehouden, en het gebruik en het succes van de nesten wordt genoteerd.


Het bericht Pullen vliegen uit broedkorven bij Kasteel Amerongen verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 28-04-2023

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.