De Staat van het Dier


Onlangs is de tweede rapportage van ‘Staat van het Dier’ verschenen met daarin de resultaten van een enquête, die ‘de staat van het dier in Nederland’ meet. Deze enquête werd vorig jaar uitgevoerd in opdracht van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), dat onder meer het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over dierenwelzijn en diergezondheid adviseert. Het meest opvallende verschil met de eerste enquête (2018) is de stijging van het percentage Nederlanders dat vindt dat het natuurlijk jachtgedrag van de wolf ingeperkt mag worden. Dat ging van 31% naar 40%.


De RDA-enquête richtte zich op drie belangrijke thema’s: welzijn, gezondheid en integriteit van dieren. Er zijn vragen gesteld over vier verschillende diergroepen: productiedieren, recreatiedieren, proefdieren en natuurdieren.

De mening over het welzijn van natuurdieren is de afgelopen vier jaar niet veranderd, zo blijkt uit de enquête. Wel valt te lezen dat ‘organisaties die zich beroepshalve met natuurdieren bezig houden, echt hun best doen om het welzijn van hun dieren te verbeteren’. Dit werd door 67% van de ondervraagden onderstreept. Vier jaar geleden werd dit feit door 63% van de ondervraagden onderstreept.


Wolf


Ook andere resultaten waren vergelijkbaar met de resultaten uit de eerste enquête. Alleen met betrekking tot de wolf was er een verschuiving waarneembaar.  Hoewel net als in 2018 ruim de helft van de Nederlandse bevolking vindt dat de wolf niet moet worden weggejaagd en er maatregelen genomen moeten worden om zowel mens als dier te beschermen, zijn Nederlanders wel anders gaan denken over de mate waarin het roofdier mag worden beperkt in zijn jachtgedrag.


Terwijl bijna een kwart van de bevolking van mening is dat de wolf ongehinderd moet kunnen jagen, zelfs als dit schapen betreft (23%), vindt nu een grotere groep dat de wolf wel beperkt mag worden in dit gedrag (40%). Sinds 2018 is het aantal mensen dat vindt dat de wolf belemmerd mag worden in zijn natuurlijke jachtgedrag gestegen van 31% naar het huidige percentage van 40%.


Welzijn, gezondheid en integriteit


Uit de resultaten van de RDA-enquête blijkt verder dat het welzijn van landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren over het algemeen goed is, maar dat er nog wel verbeteringen mogelijk zijn. Zo is er bijvoorbeeld nog steeds sprake van onnodig lijden bij dieren in de veehouderij en is er behoefte aan meer kennis en bewustwording over huisdierenwelzijn.


Wat betreft diergezondheid is er volgens de enquête sprake van zowel positieve als negatieve ontwikkelingen. Aan de ene kant is er bijvoorbeeld sprake van minder antibioticagebruik in de veehouderij, terwijl aan de andere kant nog steeds veel dieren worden geruimd vanwege besmettelijke ziekten.


Op het gebied van dierenintegriteit zijn er ook nog steeds uitdagingen. Zo is er bijvoorbeeld sprake van niet-verdoofd castreren bij biggen en worden dieren nog steeds verminkt om economische redenen.


Conclusie


Over het algemeen laat de enquête zien dat er vooruitgang wordt geboekt op het gebied van dierenwelzijn, -gezondheid en -integriteit, maar dat er volgens de RDA nog steeds veel werk te doen is om ervoor te zorgen dat dieren in Nederland op een humane en respectvolle manier worden behandeld.


Lees het volledige verslag hier:


Het bericht De Staat van het Dier verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 25-04-2023

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.