Verder onderzoek naar niet-dodelijke middelen voor preventie faunaschade – BIJ12


De komende twee jaar zal BIJ12 onderzoek doen naar het effect van niet-dodelijke middelen om faunaschade te voorkomen.


Namens de provincies behandelt BIJ12 aanvragen van grondgebruikers voor een tegemoetkoming in faunaschade. Het gaat bijvoorbeeld om schade aan landbouwgewassen door ganzen. Daarnaast adviseert BIJ12 provincies en faunabeheereenheden over het voorkomen en bestrijden van faunaschades en geeft hierover voorlichting aan grondgebruikers en jagers.


Het onderzoek is gericht op het ondersteunen van het provinciaal faunabeleid, het faciliteren van maatschappelijke discussies daarover en het verder ontwikkelen van het BIJ12 instrumentarium om schade te bepalen.


 


Het bericht Verder onderzoek naar niet-dodelijke middelen voor preventie faunaschade – BIJ12 verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 01-10-2021

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.